Jan F Ruis, PhD Biology

Meer bewijs voor overdiagnose Covid-19 (update 4-11-2021)


              

Figuur 1. De sterfte en de verwachte sterfte in 2020 en het 1e kwartaal 2021.


Bovenstaande grafiek is met Excel gemaakt volgens de richtlijnen van het CBS en is vrijwel identiek aan die van het CBS.


Met bovenstaande grafiek kan de netto oversterfte worden bepaald: het verschil tussen het aantal overledenen en het verwachte aantal overledenen t/m het 2e kwartaal 2021. In onderstaand plaatje is de Covid-19 sterfte van het CBS uitgezet samen met de netto oversterfte:Figuur 2. De wekelijkse netto oversterfte en de Covid-19 sterfte van het CBS.De Covid-19 sterfte komt bovenop de verwachte sterfte dus moet de Covid-19 sterfte bij benadering gelijk zijn aan de netto oversterfte. In Figuur 2 zien we dat dit vooral tijdens de 2e golf niet het geval is. In het 1e kwartaal 2021 is er aanzienlijke Covid-19 sterfte terwijl de oversterfte daalt tot nul en overgaat in ondersterfte. In het 2e kwartaal 2021 overtreft de Covid-19 sterfte de oversterfte. Hoe kan aanzienlijke Covid-19 sterfte niet leiden tot oversterfte? Wat kan hiervan de oorzaak zijn?


HIER KLOPT DUIDELIJK IETS NIET


Figuur 3. Het percentage vermoedelijke Covid-19 sterfte van de in figuur 3 getoonde Covid-19 sterfte.


Figuur 3 geeft een aanwijzing: Covid-19 sterfte blijkt opgebouwd uit vastgestelde Covid-19 sterfte plus vermoedelijke Covid-19 sterfte. Vastgestelde Covid sterfte is door positieve PCR test bevestigd, vermoedelijke Covid sterfte is alleen op basis van klachten. Vanaf september 2020 zien we een dramatische verandering in het aandeel van vermoedelijke Covid-19: van gemiddeld 25% in de maanden ervoor zakt dit uiteindelijk naar 1%. Kennelijk is de rapportage van Covid-19 sterfte drastisch veranderd. Bizar.

Als we ervan uitgaan dat de sterfte aan vastgestelde plus vermoedelijke Covid-19 de oversterfte tijdens de 1e golf goed verklaart moet daarna de registratie van de doodsoorzaak zijn veranderd. Dat kan veroorzaakt zijn door een toegenomen gebruik van de PCR test. Aangezien vooral na week 45 in 2020 er een toenemende mismatch is tussen oversterfte en Covid sterfte roept dit de vraag op of de arts bij een positieve PCR test, ook in geval van een andere primaire doodsoorzaak, de doodsoorzaak regelmatig als vastgestelde Covid sterfte heeft gerapporteerd. Zoals in het vorige artikel (bron) werd aangetoond is dit hoogstwaarschijnlijk het geval:
Figuur 4. Geregistreerde sterfte van de vier hoofdgroepen van doodsoorzaken (geen Covid-19). Links: significante onderrapportage in 2020. Rechts: significante onderrapportage in het 1e en 2e kwartaal 2021.


#