Meer bewijs voor overdiagnose Covid-19

               

Figuur 1. De sterfte en de verwachte sterfte in 2020/21 .


Bovenstaande grafiek kon eenvoudig met Excel worden gemaakt volgens de richtlijnen van het CBS en is vrijwel identiek aan die van het CBS.
Hiermee kan de netto oversterfte worden bepaald: het verschil tussen de sterfte en de verwachte sterfte:Figuur 2. Het verschil tussen de sterfte en de verwachte sterfte uit figuur 1.


Figuur 3. De Covid-19 sterfte uitgezet samen met de over- en ondersterfteFiguur 3 toont het wekelijks aantal overledenen aan Covid-19 volgens het CBS ingevuld in de grafiek van figuur 2. Als de sterfte aan Covid-19 de oversterfte tijdens de 1e golf en de 2e golf bepaalt dan moet de Covid-19 sterfte de oversterfte dekken. In Figuur 3 zien we dat dit vooral tijdens de 2e golf niet het geval is. Tijdens het 1e kwartaal 2021 is er aanzienlijke Covid-19 sterfte terwijl de oversterfte daalt tot nul en overgaat in ondersterfte. Vanaf week 19 t/m week 31 is er Covid-19 sterfte maar dit heeft evenmin geleid tot oversterfte.


HIER KLOPT DUIDELIJK IETS NIET

Figuur 4. Het percentage vermoedelijke Covid-19 sterfte van de in figuur 3 getoonde Covid-19 sterfte.


Figuur 4 toont een mogelijke oorzaak: de Covid-19 sterfte in figuur 3 blijkt opgebouwd uit vastgestelde Covid-19 sterfte plus vermoedelijke Covid-19 sterfte. Vanaf september 2020 zien we een dramatische verandering in het aandeel van vermoedelijke Covid-19: van gemiddeld 25% in de maanden ervoor zakt dit uiteindelijk naar 2%. Kennelijk is de rapportage van Covid-19 sterfte drastisch veranderd. Bizar.

Als we ervan uitgaan dat de sterfte door vastgestelde plus vermoedelijke Covid-19 de 1e golf goed verklaart moet daarna de registratie van de doodsoorzaak zijn veranderd. Stel dat de vermoedelijke Covid-19 sterfte in de 1e golf meetelt als primaire doodsoorzaak en dat daarna alleen de vastgestelde Covid-19 doodsoorzaak telt dan krijgen we het resultaat in figuur 5. Hier is vanaf september 2020 de 25% vermoedelijke Covid-19 sterfte van de totale Covid-19 sterfte afgetrokken:Figuur 5. Als figuur 4 maar met de correctie voor het aandeel vermoedelijke Covid-19 sterfte.


Figuur 5 toont dat na de correctie op de Covid-19 sterfte het beeld verandert. In 2020 is er geen dramatisch verschil meer tussen oversterfte en Covid-19 sterfte. Maar in het 1e kwartaal 2021 loopt dit helemaal uit de pas. Hoe kan aanzienlijke Covid-19 sterfte niet leiden tot oversterfte? Wat kan hiervan de oorzaak zijn?

Zoals in het vorige artikel van mijn hand (bron) is gebleken komt dit door overdiagnose van Covid-19 ten koste van aanzienlijke onderrapportage van andere doodsoorzaken met name in het 1e kwartaal 2021. In 2020 is er ook overdiagnose zoals figuur 5 toont.

Wordt vervolgd